Fotoalbum | California | Mono Lake | Icebox Tufas

Icebox Tufas