Fotoalbum | California | Mono Lake | Sand Tufas

Sand Tufas