Fotoalbum | California | Mono Lake | South Tufas Sunrise

South Tufas Sunrise